Competition

WSX

Honda Nils

Jordi Tixier

Angelo Pellegrini

Lorenzo Camporese

Thomas Do

NEW
WSX

Team GSM

Thomas Ramette

Anthony Bourdon

Carson Brown

Maxime Desprey

NEW